cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: iCAST2023-1110

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 資訊管理系

地  點 Địa điểm: 航空大樓國際會議廳

人數限制 Tổng số người : 999

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-11-08(三)08:00 至 2023-11-10(五)12:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-11-08(三)08:00 至 2023-11-10(五)12:00

聯絡人  Liên lạc : 梁榕芸

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7125

返回前一頁 Quay lại trang trước đó