cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 1004心理健康有獎徵答

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: 海豚廣場

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-10-03(二)00:00 至 2023-10-03(二)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-10-03(二)08:00 至 2023-10-05(四)17:00

聯絡人  Liên lạc : 謝念恩

洽詢電話 Số điện thoại : 5112

返回前一頁 Quay lại trang trước đó