cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 完轉設計人的智慧(商標權)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 產合處智財技轉組

地  點 Địa điểm: 設計大樓D-412

人數限制 Tổng số người : 200

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2023-02-06(一)08:00 至 2023-02-13(一)14:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-02-14(二)10:25 至 2023-02-14(二)11:25

聯絡人  Liên lạc : 陳珊珊

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3235

說明 Ghi chú :

​主題:玩轉設計人的智慧
內容:商標權
  • 智慧財產權的規範
  • 設計人的著作權
  • 避免侵權與智權保護

主講人:聿磊國際專利商標聯合事務所 周書帆 副理

返回前一頁 Quay lại trang trước đó