cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 學海系列說明會

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處陸生輔導組

地  點 Địa điểm: 理工大樓E-103

人數限制 Tổng số người : 40

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-12-29(四)00:00 至 2023-01-05(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-01-10(二)15:30 至 2023-01-10(二)17:30

聯絡人  Liên lạc : 林靖凱

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3128

返回前一頁 Quay lại trang trước đó