cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: Overview of Design and Analysis Methods for Computer Experiments

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 行銷與流通管理系

地  點 Địa điểm: 理工大樓五樓E-520

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-12-20(二)00:00 至 2023-01-04(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2023-01-05(四)13:30 至 2023-01-05(四)15:20

聯絡人  Liên lạc : 蘇騰昇

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4838

返回前一頁 Quay lại trang trước đó