cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: SDGs 英語跨領域微型課程-一個地球兩個世界

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 圖書館1樓演講廳

人數限制 Tổng số người : 80

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-12-06(二)00:00 至 2022-12-06(二)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-12-06(二)15:30 至 2022-12-06(二)17:20

聯絡人  Liên lạc : 陳怡穎

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7524

返回前一頁 Quay lại trang trước đó