cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【探索Switch—Sport無極限活動】-排球比賽

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 圖書館5樓VR創客體驗區

人數限制 Tổng số người : 16

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-11-21(一)00:00 至 2022-12-11(日)00:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-12-12(一)15:00 至 2022-12-12(一)17:00

聯絡人  Liên lạc : 謝伶宜

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3145

返回前一頁 Quay lại trang trước đó