cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 111-1PBL實務演練工作坊

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 理工大樓五樓E-520

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-10-03(一)00:00 至 2022-12-16(五)11:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-12-19(一)15:00 至 2022-12-19(一)17:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó