cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 發展MOOCs系列課程與教育部數位課程認證經驗分享:以「未來大腦4.0」為例

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 理工大樓五樓E-520

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-22(四)00:00 至 2022-09-29(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-10-06(四)10:00 至 2022-10-06(四)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó