cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 0913心理健康有獎徵答

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: 海豚廣場

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-12(一)00:00 至 2022-09-12(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-09-12(一)08:00 至 2022-09-16(五)17:00

聯絡人  Liên lạc : 林冠佑

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5054

返回前一頁 Quay lại trang trước đó