cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 教學實踐計畫之撰寫心得與投稿期刊經驗分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: google meet -採同步遠距演講

人數限制 Tổng số người : 90

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-08(四)00:00 至 2022-09-26(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-10-03(一)15:30 至 2022-10-03(一)17:10

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó