cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【導師輔導知能研習】一起在友善中異/同學習性別平等:校園中的性別議題與輔導實務

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: 管理大樓3樓時選廳

人數限制 Tổng số người : 150

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-07(三)00:00 至 2022-10-05(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-10-05(三)13:30 至 2022-10-05(三)15:00

聯絡人  Liên lạc : 洪凱婷

洽詢電話 Số điện thoại : 0423323000#5055

說明 Ghi chú :

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó