cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 教學知能講座(三):EMI課程經驗分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 語言中心

地  點 Địa điểm: 線上google meet

人數限制 Tổng số người : 150

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-07(三)00:00 至 2022-09-18(日)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-09-20(二)15:30 至 2022-09-20(二)17:30

聯絡人  Liên lạc : 陳怡穎

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#7524

說明 Ghi chú :

講者:丁秀儀 教授 國立台北科技大學 資訊與財經學系

返回前一頁 Quay lại trang trước đó