cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 教學實踐研究與計畫寫作經驗分享:以英語授課之教育心理學課程為例

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 管理大樓三樓T2-320

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-02(五)00:00 至 2022-11-11(五)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-11-18(五)10:30 至 2022-11-18(五)12:10

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó