cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 大學教師的探究實作-教學實踐研究分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 設計大樓二樓D-202

人數限制 Tổng số người : 60

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-09-02(五)00:00 至 2022-10-19(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-10-26(三)10:30 至 2022-10-26(三)12:10

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó