cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 111學年度導師工作知能研討會

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: 設計禮堂

人數限制 Tổng số người : 999

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-31(三)00:00 至 2022-08-31(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-08-31(三)08:00 至 2022-09-02(五)17:00

聯絡人  Liên lạc : 吳建緯

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5076

說明 Ghi chú :

返回前一頁 Quay lại trang trước đó