cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 111年度先導型教師教學實踐研究計畫成果分享會議

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 線上活動

人數限制 Tổng số người : 90

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-17(三)00:00 至 2022-08-29(一)23:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-09-01(四)14:00 至 2022-09-01(四)17:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó