cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 110-2有效教學設計;BOPPPS教學設計模組

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 線上研習

人數限制 Tổng số người : 80

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-20(五)00:00 至 2022-06-13(一)23:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-20(一)09:00 至 2022-06-20(一)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó