cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 網站無障礙宣導與推廣活動-無礙自由行

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處系統組

地  點 Địa điểm: 線上課程

人數限制 Tổng số người : 50

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-06(五)00:00 至 2022-06-06(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-07(二)14:30 至 2022-06-07(二)16:00

聯絡人  Liên lạc : 邱嘉信

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3090

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó