cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【品德教育講座】幸好當初我扛的住!

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處生輔組

地  點 Địa điểm: 時選廳

人數限制 Tổng số người : 50

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-05-02(一)00:00 至 2022-05-09(一)23:59

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-05-10(二)15:30 至 2022-05-10(二)17:20

聯絡人  Liên lạc : 張俐婷

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5016

說明 Ghi chú :

張家瑜老師,「我吃了那男孩一整年的早餐」的作者,讓我們一起靜聽老師的真實經歷,以及老師與學長在一起後如何面對校園霸凌,有興趣的同學也可以先看老師Dcard上的文章或進電影院觀看電影。
預排班級:應英一B(58人)

返回前一頁 Quay lại trang trước đó