cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 遠距教學的眉角與反思

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 線上研習

人數限制 Tổng số người : 80

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-04-20(三)00:00 至 2022-05-26(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-05-31(二)15:30 至 2022-05-31(二)17:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó