cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 110學年度第二次經費核銷說明會

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 財務處審計組

地  點 Địa điểm: 行政大樓3樓簡報室

人數限制 Tổng số người : 120

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-23(三)00:00 至 2022-04-20(三)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-26(二)15:30 至 2022-04-26(二)16:30

聯絡人  Liên lạc : 詹雪敏

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3706

說明 Ghi chú :

返回前一頁 Quay lại trang trước đó