cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【導師輔導知能研習】實習勞動知能研習

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 校職處職涯發展組

地  點 Địa điểm: 行政大樓3樓簡報室

人數限制 Tổng số người : 100

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-03(四)00:00 至 2022-03-28(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-03-31(四)10:10 至 2022-03-31(四)12:10

聯絡人  Liên lạc : 謝念恩

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5065

說明 Ghi chú :

1. 本研習僅開放校內教職員報名參與。2.本研習為實體活動,將依防疫政策進行滾動式修正,若造成不便,敬請見諒。

返回前一頁 Quay lại trang trước đó