cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【導師輔導知能研習】 校園性別暴力防治宣導-跟蹤騷擾法

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: teams線上辦理

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-03(四)00:00 至 2022-06-09(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-10(五)13:30 至 2022-06-10(五)15:00

聯絡人  Liên lạc : 洪凱婷

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#5055

說明 Ghi chú :

1. 本研習僅開放校內教職員報名參與。

2.本研習為實體活動,將依防疫政策進行滾動式修正,若造成不便,敬請見諒。

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó