cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【導師輔導知能研習】師生關係不卡關– 建立良好師生關係的心法

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 學務處學生發展中心

地  點 Địa điểm: 線上辦理

人數限制 Tổng số người : 無限制

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-04-18(一)00:00 至 2022-04-21(四)12:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-21(四)00:30 至 2022-04-21(四)13:30

聯絡人  Liên lạc : 洪凱婷

洽詢電話 Số điện thoại : 5055

返回前一頁 Quay lại trang trước đó