cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 優良教師教學觀摩-結構矩陣分析

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 理工大樓四樓E-409

人數限制 Tổng số người : 10

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-03-01(二)00:00 至 2022-04-18(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-25(一)09:25 至 2022-04-25(一)10:15

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó