cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 優良教師教學觀摩-企業學程專題(二)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 人文大樓6樓G-616

人數限制 Tổng số người : 10

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-02-25(五)00:00 至 2022-05-03(二)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-05-10(二)15:30 至 2022-05-10(二)16:20

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó