cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 遊戲式教學設計-桌遊與實境遊戲融入課堂之經驗分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 線上研習

人數限制 Tổng số người : 80

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-02-23(三)00:00 至 2022-06-09(四)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-06-21(二)10:30 至 2022-06-21(二)12:10

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó