cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 110-2多元形式之教師研討會(六)-產業實務導向課程之教學實踐研究計畫分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 線上研習

人數限制 Tổng số người : 70

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-02-23(三)00:00 至 2022-04-25(一)23:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-29(五)10:00 至 2022-04-29(五)12:00

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó