cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 自學力教學實踐研究—以藥學教育分享

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 教務處創新教學中心

地  點 Địa điểm: 管理大樓三樓T2-306.1

人數限制 Tổng số người : 50

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-02-23(三)00:00 至 2022-03-28(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-04-11(一)15:30 至 2022-04-11(一)17:10

聯絡人  Liên lạc : 陳采鈺

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#4067

返回前一頁 Quay lại trang trước đó