cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 【準研究生、五年一貫生】 研究生必勝課-文獻蒐尋指導課程(現場+ 線上課程同步進行)

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 圖書館5樓檢索教室、線上會議室

人數限制 Tổng số người : 999

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-08(一)00:00 至 2022-08-23(二)10:00

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-08-23(二)13:30 至 2022-08-23(二)03:00

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

說明 Ghi chú :

​上課地點:
【現場】圖書館5F檢索訓練教室
【網路】Google Meet(請先報名以利傳送會議連結)

課程內容:介紹蒐尋文獻的方法、學科相關之圖書館資源、系所適用資料庫實例操作等。

返回前一頁 Quay lại trang trước đó