cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Tên hoạt động: 研究生必勝課-文獻蒐尋指導課程

主辦單位 Đơn vị tổ chức: 圖資處讀服組

地  點 Địa điểm: 校內

人數限制 Tổng số người : 99

報名日期 Thời gian kết thúc đăng ký : 2022-08-01(一)00:00 至 2023-07-31(一)23:55

活動日期 Ngày diễn ra hoạt động : 2022-08-01(一)08:00 至 2023-07-31(一)17:00

聯絡人  Liên lạc : 鍾喜安

洽詢電話 Số điện thoại : (04)23323000#3144

說明 Ghi chú :

歡迎同學們可以樓上揪樓下,學長姐揪學弟妹,一起報名參加各場次檢索課程,
或是自行邀約5人以上組團聯繫開課事宜( 洽分機3144鍾小姐 )

我要報名
返回前一頁 Quay lại trang trước đó