cyutlog

朝陽科技大學活動報名系統

活動名稱 Event Name: Dinner Gathering for the Chinese New Year

主辦單位 Organizer: 學務處陸生輔導組

地  點 Venue: Japanese Restaurant in Wufeng

人數限制 Number of Limit : 100

報名日期 Date of registration : 2021-12-21(二)02:10 至 2022-01-14(五)23:55

活動日期 Date : 2022-01-26(三)18:00 至 2022-01-26(三)21:00

聯絡人  Person In Charge : 陳芷瑜

洽詢電話 Contact number : (04)23323000#3127

說明 Description :

【Event Information】 Dinner Gathering for the Chinese New Year

【Tết Đoàn Viên】Chi tiết đăng ký tham gia hoạt động


活動日期Date Ngày:2022年1月26日(三)

活動時間Time Giờ:18:00 pm - 21:00 pm

活動地點 Venue Địa điểm:祥鶴日本料理店 Japanese Restaurant in Wufeng

活動名額Capacity Tổng số người:250人

注意事項Note Ghi chú:

※報名截止日期:2022年1月14日(五)下午17:00止Registration Deadline: January 14th, 2022 (Friday) by 17:00 pmThời gian kết thúc đăng ký: 17:00 thứ 5 ngày 14 tháng 1 năm 2022

※報名成功者將於2022年1月18日(二)以簡訊通知,未收到簡訊者則視為報名失敗Successful applicants will receive a confirmation by SMS on January 18th (Tuesday), 2022. Nếu đăng ký thành công sẽ nhận được tin nhắn vào thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2022, không nhận được tin nhắn đồng nghĩa đăng ký thất bại.

返回前一頁 previous page